Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Praktycznie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wyznaczony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzony jest 16 listopada. Wiele osób codziennie ma styczność z brakiem akceptacji i to właśnie ten dzień ma o tym przypominać. Wnioskowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest okazją do tego, żeby szukali rozwiązania tego dużego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, by wykluczyć brak akceptacji przez nauczanie, ale też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie akceptacji oraz nakłonienie do braku agresji wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność została wywołana przez coraz częściej pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w odszukaniu głębszych motywów ukazania się braku akceptacji, ale także mają uzmysławiać, jak tragiczne potrafią być oznaki braku akceptacji dla osób dręczonych. Tego rodzaju działania mają okazać się pomocne do tego, by obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale też wskazać, czym jest uznanie i postrzeganie różnic indywidualnych. Ma też pouczać, uczyć uznania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także zamysłem tego typu działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.


W jaki sposób świętowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali jednogłośny apel, w którym pokazują silne wsparcie dla osób, które doświadczyły werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten apel. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.